Privacy Policy

Sajt www.gondola-restoran.rs poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem ovog sajta te bismo želeli da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti.

Molimo Vas da pročitajte Politiku privatnosti da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti.

Registracijom na našem sajtu www.gondola-restoran.rs, pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o Vama pod uslovima ove politike.

Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim delom ove izjave molimo Vas nemojte koristiti internet stranu www.gondola-restoran.rs.

Zaboravljena šifra za pristup

Ukoliko ste zaboravili šifru za pristup Vašem nalogu, dovoljno je da unesete Vaš mail u polje predvideno za to kada kliknete na link “Zaboravili ste šifru”. Sledite jednostavna uputstva u mailu za promenu lozinke.

Ako želite da nas kontaktirate to možete učiniti slanjem e-maila na office@gondola-restoran.rs ili na broj 021/456-563

Politika zaštite podataka o ličnosti

Prikupljanje, obrada i korišćenje I držanje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br97/08). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivicnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Prikupljanje informacija

Neki delovi našeg sajta, kao što je recimo registracija, zahtevaju unos Vaših ličnih informacija putem online formulara kako bi Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite ili kupovina robe u našem online shopu te isporuku iste.

Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona I e-mail adresu. Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili nema opravdanog razloga da ih date da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Takođe, vaši e-mailovi i pitanja koja nam šaljete takođe mogu sadržati informacije o Vama.

Kada posetite naš sajt možete nam ostaviti neke podatke i informacije, a da niste svesni toga. Na primer, u cilju poboljšavanja i prilagođavanja internet prezentacije vašim potrebama, sakupljamo od Vas podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili. Koristimo dokumente „cookies" i druge Internet tehnologije za održavanje naše prezentacije na internetu i programe u vezi sa elektronskom poštom. Ne koristimo ove tehnologije da bismo sakupljali ili cuvali Vaše lične podatke. (Više o tome u odeljku Cookies na našim stranama)

Upotreba sakupljenih informacija

Kada posetite naš sajt, informacije o nazivu domena koje dobijemo ne koriste se kako bismo Vas lično identifikovali. Na osnovu te i drugih informacija merimo broj poseta našem sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmerili frekvenciju upotrebu našeg sajta i unapredili njegov sadržaj.

Ukoliko nam sami pošaljete svoje licne podatke, ovlastili ste nas da te podatke obradimo kako bi ih “Gondola Restoran” upotrebljavao za poboljšanje usluga (na primer: slanjem informacija o proizvodima ili slanjem ponuda). U slučaju kada tražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom onlajn formulara ili putem imejla), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i obaveštavamo o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja ili odgovore koje ste zatražili u vezi sa Vašim informacijama i za pružanje i personalizovanje naših usluga, podaja i isporuka robe na Vašu adresu.

Otkrivanje informacija

Vaše informacije koje podelite sa nama, skladište se na serverima u našoj kompaniji, i njima mogu pristupati zaposeni u “Gondola Restoran” i druga povezana lica u okviru naše kompanije i mogu se koristiti za svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Možemo preneti objedinjene informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani.

Samo u slučajevima kada to zakon nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Bezbednost

Primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlašcenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Čuvaćemo informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše.

Gondola Restoran” je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašcenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, “Gondola Restoran” je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obrađuje. “Gondola Restoran” nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obrađuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, “Gondola Restoran” će sve korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Deca

Gondola Restoran” savetuje roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Mi ne želi,o i nemamo nameru da prikupljamo lične podatke maloletnih lica. Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletni korisnici koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi web sajtovi

Naša internet prezentacija može sadržati linkove za druge web sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Promena podataka

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem Vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u veza politikom zaštite privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu office@gondola-restoran.rs ili uz pomoć kontakt podataka koji se nalaza u footeru našeg sajta. Dobrodošla su sva Vaša pitanja i predlozi.

Izmena politike privatnosti

Svako korišćenje Portala podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj izjave o privatnosti Portala možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena izjave o privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.