Terms & Conditions

Hvala Vam što ste posetili www.gondola-restoran.rs (u daljem tekstu: Sajt). Pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitajte sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišcenja bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš sajt.

Sadržaj na ovim stranama omogućio Vam je “Milorad Brkljač pr Gondola”, Bulevar Mihajla Pupina 18, 21000 Novi Sad, Srbija (u daljem tekstu: Gondola Restoran). Informacije koje se nalaze na ovom sajtu su prikupljene sa najvećom mogućom pažnjom. Vaš pristup, kao i korišćenje sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje možete naći na www.gondola-restoran.rs.

Posetom i korišćenjem ovog sajta, smatra se da ste upoznati sa uslovima korišćenja i da bez ograničenja, prihvatate iste. Prihvatanjem ovih uslova smatra se da prihvatate korišćenje sadržaja ovog sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Autorska prava - vlasništvo sadržaja

Stranice na našem sajtu zaštićene su Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim srodnim zakonima. Svaka neovlašcćena upotreba sadržaja, svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Gondola Restoran. To znači da, ukoliko nije drugačije naznačeno, sav sadržaj (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod) možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju, uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu, koja se nalaze u samom sadržaju.

Ne smete distribuirati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj bez prethodnog pismenog odobrenja Gondola Restoran. Kao uslov za Vaš pristup i korišćenje ovog Sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ovaj Sajt ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu. Zabranjeno je korišćenje Sajta za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala kojim se krše važeći zakonski propisi.

Izmenama teksta na ovoj stranici sajta, Gondola Restoran može izmeniti Uslove u bilo kom trenutku. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama te bi trebalo da posetite ovu stranicu s vremena na vreme da biste se informisali o trenutno važećim uslovima zato što su oni za Vas zakonom obavezujući. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane zakonskim aktima ili navedenim pravnim obaveštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog Sajta. Gondola Restoran neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz eventualnih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranama.

Ograničenje pristupa

Nepoštovanje uslova, rokova i napomena na ovim stranicama imaće za posledicu automatsko ukidanje svih prava koja su Vam dodeljena, bez prethodnog obaveštenja, a Vi morate odmah uništiti sve primerke materijala koje poseđujete ili su pod Vašom kontrolom. Gondola Restoran zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da Vam zabrani pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

Privatnost podataka

Da bi ispunili Vaše zahteve i potrebe, Gondola Restoran prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog sajta. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine. Gondola Restoran se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika sajta. Gondola Restoran poštuje privatnost svojih korisnika i u svemu poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke koje korisnik ostavi na web stranama sajta i ostale podatke o korisniku, nećemo davati na uvid trećoj strani sem u zakonu izričito predviđenim slučajevima.

Svi lični podaci (Vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristiće Gondola Restoran u skladu sa Izjavom o privatnosti Sajta. Bilo koja druga sopštenja ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni. Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na Vašem računaru. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt (više o tome u segmentu cookies)

Registrovane oznake - Logotip

Logotip Gondola Restoran je u vlasništvu “Milorad Brkljač pr Gondola”. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba logotipa i oznaka i to predstavlja kršenje zakona o robnim žigovima, zakona o kopirajtu, drugih zakonskih propisa o intelektualnoj svojini ili nelojalnoj konkurenciji. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Opšte odricanje od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. Gondola Restoran, niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od naše strane u kreiranju, proizvodnji i postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledicnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna i delikatna, čak i pored nečijeg obaveštenja da šteta može nastati i bez obzira da li je klijent bio obavešten o mogucnosti takve štete. Ukoliko iz bilo kog razloga, upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potebom za servisiranjem opreme Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Gondola Restoran ulaže velike napore da sajt www.gondola-restoran.rs bude bezbedan od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. S tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (recimo, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke. Gondola Restoran ne garantuje da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na sajtu, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

Ograničenje odgovornosti

Celokupan sadržaj, informacije, proizvodi, materijali i usluge, prikazani na ovom Sajtu je prikazan kakav jeste bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Bilo jasno izraženih ili implicitnih, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, implicitne garancije da je tacan, prilagođen odredenoj svrsi, ili da ne predstavlja kršenje propisa ili određenih prava. Gondola Restoran ne garantuje da Vaša upotreba sadržaja neće predstavljati kršenje prava nekog trećeg lica, da će sadržaj biti tačan, potpun ili ažuriran, niti za to preuzima odgovornost.

Sadržaj ovog Sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na Sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Gondola Restoran ne garantuje da će ovaj Sajt funkcionisati bez prekida i da će biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. Gondola Restoran ne može garantovati za tačnost, primenljivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu. Gondola Restoran može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Takođe, može se desiti da sadržaj bude zastareo, međutim, Gondola Restoran se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom Sajtu. Takođe, ne garantuje da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodicno ispravljani ili da je kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.

Informacije, saveti i mišljenja izražani na ovom sajtu ne treba tumaciti kao savete za donošenje licnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavetujete sa odgovarajucim strucnjakom ako vam je potreban specifican savet prilagoden Vašoj situaciji.

Gondola Restoran se izričito odriče, u najvećoj mogućoj zakonom dozvoljenoj meri, svih direktnih, posrednih, zakonskih i drugih garancija ili obaveza, uključujući i garancije isplativosti i svrsishodnosti, prikladnost za određene potrebe i garanciju u vezi sa svojinskim pravima ili pravima intelektualne svojine. Sajt sadrži informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i one ne prestavljaju profesionalni savet.

Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica

Ovaj sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na sajtove ili resurse koji ne pripadaju Gondola Restoranu. Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas čime se olakšava pristup takvim veb sajtovima i Gondola Restoran ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb sajtova trećih lica jeste da vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

Gondola Restoran ne daje obavezujuće izjave, ne garantuje niti se na bilo koji način obavezuje u vezi sa sajtovima ili resursima trećih lica na koje se eventualno poziva, pristupa ili povezuje preko linkova. Postojanje linka sa veb sajtom koji ne pripada Gondola Restoranu ne znači da Gondola Restoran podržava sadržaj ili korišćenje takvog veb sajta niti njegovog vlasnika. Prema tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da Gondola Restoran nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Vaši linkovi do ovog Sajta

Možete obezbediti linkove do ovog Sajta samo nakon dobijanja prethodne izričite pismene dozvole od Gondola Restoran.

Ponašanje korisnika - komentari i servisi za razmenu informacija

Gondola Restoran zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatra nepristojnim, klevetničkim, opscenim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.

Korisnički nalozi registrovanih korisnika vlasništvo su davaoca usluge i svaka zlopotreba istih je kažnjiva u skladu sa važećim zakonom. Svaki korisnik ima pravo registovati i koristiti jedan korisnički nalog. Višestruke registracije i korišćenje više korisničkih naloga mogu dovesti do suspenzije svih korisničkih naloga istog korisnika. Nakon što je korisnik upozoren, korisnički nalog koji omogućuje komentarisanje sadržaja može biti suspendovan od 7 do 30 dana, a u ekstremnim slučajevima i duže. Izbegavanje suspenzije otvaranjem drugog naloga nije dopušteno. Korisnički nalog može biti zabranjen za stalno ako korisnik nakon isteka kazne opet prekrši pravila. Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima.

Zabranjen je unos komentara koji nemaju nikakve veze s temom koja se komentariše. Svaki komentar koji se ne odnosi isključivo na temu teksta biće obrisan bez dodatnog pojašnjenja.

Opšti deo

Na ove uslove upotrebe i na vašu upotrebu Sajta se primenjuju Zakoni Republike Srbije. Nadležni Sud u Novom Sadu će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz ili su u vezi sa ili se tiču ovih uslova upotrebe Sajta, kao i vašeg načina njegovog korišćenja.